Kullanıcı Girişi
Kullanıcı
Şifre

EAN-13 Barkod Çevirici

Barkod ile stok kodu, seri numarası gibi bilgilerin gösterilmesi sağlanabilir. Bu bilgilerin bilgisayara klavye aracılığı ile girilmesi zaman alıcı ve yorucu olmaktadır. Ayrıca bu yöntem pek sağlıklı olmamaktadır. Çünkü veriler girilirken hata yapılma olasılığı fazladır. Bu hata oranını ve harcanan zamanı azaltmak için barkodlar ve barkod okuyucular kullanılır.  Görsel basılı tasarımlarda barkod, resim çıktısı veren bir yazılımı tarafından üretilip projeye görsel olarak aktarılır. Bu barkod görseli belirli alanlara yerleştirilirken dikkat edilmeli, yeniden boyutlandırılırken 1:1 oranı uygulanmalıdır. Bu yöntem  büyük zaman ve iş kaybına yol açmakta. Operatör için tasarım dışında ekstra dikkat gerektirmektedir.

Barkod çevirci aracımız burada devreye girerek barkodların bir barkod makinesi ile okutularak yada ürün kod listeleri şeklinde topluca kopyalanarak, "EAN-13"  formatına uygunluğu kontrol edilip tasarımda kullanılacak alana veriyi karakter seti şeklinde aktarır. Bu karakter seti  "True Type Font" formatında görüntülendiğinde girdilerin değiştirilmesi ve yeniden boyutlandırılması kolaylaşır. Operatöre esneklik ve zaman kazandırır.

Barkod çevirci aracısı ile; Topluca ya da tek olarak girilen barkod numaralarının doğrulukları kontrol edilerek EAN-13 formatı karşılığı denk gelen karakter setini online olarak döndürür. Dönen veri True Type formatında "EAN-13" fontu ile istenilen programda barkod olarak kullanılabilir. Standart barkod yazılımlarının resim formatında çıktılarına göre elde edeceğiniz veriyi font ile kullanacağınızdan, tasarım ve uygulamada daha hızlı ve görsel kalitesi açısından da kaliteli, baskıya hazır sonuç elde edilebilir. Sistem Web tabanlı olmasından dolayı platform bağımsızdır.

Örneğin "8690787241028" barkod numarası karşılığı "8GTARSH*cebaci+" karakterlerine denk gelmektedir. True Type font kullanılarak bu karakter seti karşılığı kullanıldığında doğru barkod elde edilecektir.

Kullanım alanı grafik ajansları, matbaalar ve yoğun olarak barkod basımı yapan firmalardır.

Kullanım demosu için tıklayınız.

BARKOD NEDİR?
Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. Barkod, değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan oluşur.

Barkod, barkod alfabesi (barcode symbology) denilen ve barkodun içerdiği çizgi ve boşlukların neye göre basılacağını belirleyen kurallara göre basılmaktadır. Barkodlar 0-9 arası rakamları, alfabedeki karakterleri ve bazı özel karakterleri (*, -, / vb.) içerebilirler. Bir çok barkod alfabesi vardır. Bu alfabelerden bazıları sadece rakamları içerirken bazıları da hem rakamları hem de özel karakterleri içerirler.


BARKOD NASIL VE NEREDEN ALINIR?
EAN kodu Türkiye'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesine bağlı bulunam Milli Mal Numaralama Merkezi tarafından verilmektedir. EAN-UCC sistemini kullanmak isteyen üretici, ithalatçı, ihracatçı ve dağıtıcı firmalar MMNM ye başvurarak üye olmak zorundadırlar. MMNM üye olan firmalara bir EAN-UCC firma numarası verir. Bu numara sadece o firmaya aittir ve onun tarafından kullanılır.

Türkiye'de uygulanan barkod standardı EAN13 tür ve özellikleri aşağıdaki şekildedir:

Ülke Kodu Firma Kodu Ürün Kodu Kontrol Hanesi
3 hane 4 hane (değişebilir) 5 hane (değişebilir) 1 hane
Örnek:      
869 9567 90009 4

Örnekte de görüldüğü gibi ilk üç hane ülke kodudur. Türkiye'nin ülke kodu 869 dur.
Ülke kodundan sonra gelen 4 hanelik bölüm firma kodu olarak ayrılmıştır. Bu numara Milli Mal Numaralama Merkezi (MMNM) tarafından üretici veya satıcı firmalara verilen numaradır. Bu numarayı başka hiç bir firma kullanamaz.

Daha sonra gelen 5 hane üretici firma tarafından ürüne verilen numaradır. Ürün kodu hane sayısıda ürün çeşidine göre artabilir veya azalabilir. Üretici firma bu beş haneyi istediği gibi kullanabilir. Sadece ilaç sektöründe ilk iki numara sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup ilacın ambalaj şeklini belirtir.

5 hanelik ürün kodu, üretici firma tarafından özgürce kullanılabilmesine rağmen kodlar bir kural çerçevesinde verilmelidir.

Son rakam kontrol hanesidir. İlk 12 rakamın doğru okunup okunmadığını kontrol eder. Diğer 12 rakamdan hesaplanır.